Loading products

Informacja RODO

Kto jest administratorem danych osobowych i skąd pochodzą dane przetwarzane przez naszą firmę?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie jest Libra-Print Daniel Puławski z siedzibą w Łomży, przy ul.Poznańska 36, nr NIP 7181925224. Dane które przetwarzamy pozyskaliśmy w wyniku procesu rejestracji kont klienckich w serwisie drukarni internetowej www.printing.pl (wcześniej dobra-drukarnia.pl). Dane zostały przez nas zebrane również podczas aktywności klientów na naszej stronie internetowej lub podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych zarówno osobistych jak i mailowych czy telefonicznych.


Jakie dane zbieramy?

Podczas procesu rejestracji na portalu printing.pl prosimy o podanie danych niezbędnych do logowania się do konta w portalu:

 • adres e-mail
 • hasło

oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia (niezbędne do identyfikacji zamówienia i fakturowania) a także wysyłki zamówionego towaru. W każdym przypadku są to:

 • imię
 • nazwisko
 • nazwa
 • pełny adres
 • numer NIP
 • telefon


Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny (pliki cookies), są wykorzystywane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników (profilowania). Przetwarzane w tym zakresie dane w żaden sposób nie dają możliwości identyfikacji klienta, gdyż są przechowywane w strukturze odseparowanej od pozostałych danych. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie (cookies) znajduje się w polityce prywatności.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:

 • realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,
 • obsługi zamówień składanych w naszej firmie
 • podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa)
 • zapewnienia usług związanych z płatnościami on-line
 • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu printing.pl
 • przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu prawa wobec naszego serwisu i naszej firmy
 • analiz statystycznych
 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych;
 • monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań
 • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych
 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych
 • udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania pochodzące z formularzy kontaktowych serwisu
 • zapisywania danych w plikach cookies


Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?

Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie:

 • odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
 • w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu)


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres rodo@printing.pl lub zaznaczając odpowiednie opcje podczas rejestracji swojego panelu klienta oraz w późniejszym terminie - w swoim panelu. Można też złożyć do nas wniosek na adres rodo@printing.pl w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych, który może dotyczyć:

 • poprawienia danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane)
 • przeniesienia danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Zastrzegamy, iż w celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy.


Jeśli Klient nie zaznaczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub ją wycofa, ewentualne zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie tych danych będzie bowiem niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.


Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, jeśli zostanie ona wyrażona podczas rejestracji lub w terminie późniejszym w panelu klienta, lub też przesłana drogą mailową na adres rodo@printing.pl.


Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

 • naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które w imieniu i na zlecenie printing.pl prowadzą wybrane akcje promocyjne takie jak np. wysyłka newslettera
 • podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne
 • podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne
 • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (płatności on-line) do celów realizacji płatności i ewentualnych zwrotów
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
 • poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Firma skorzystała z subwencji finansowej udzielanej przez PFR w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0