Trwa wczytywanie produktów

Specyfikacja
 1. Materiały cyfrowe należy przesłać za pośrednictwem naszej strony internetowej lub na serwer FTP używając dowolnego klienta FTP (FileZilla, TotalCommander itp.) ustawionych w trybie pasywnym.
 2. Dostęp do serwera FTP jest możliwy po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie printing.pl. Dane dostępowe do serwisu printing.pl są jednocześnie danymi dostępowymi do serwera FTP. Aktywacja konta FTP następuje z chwilą potwierdzenia rejestracji z użyciem linku wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji do serwisu. Więcej informacji w zakładce „Wysyłanie plików”.
 3. W nazwach plików należy unikać znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych (*&^, itp)
 4. Pliki powinny być dostarczone tylko w formacie PDF. Możliwe jest przesłanie plików w innym formacie jednak należy liczyć się z tym, że może zostać naliczona dodatkowa opłata za przepisanie pliku do formatu pdf przez naszą Drukarnię. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie ze standardem ISO, w zależności od rodzaju papieru - ISOcoated lub ISOuncoated. Ważne, aby pliki były przetworzone wg tych profili ICC na komputerze klienta.
 5. Pliki PDF powinny być przygotowane w następujący sposób:
   1. być kompozytowe (nie rozseparowane)
   2. być po ostatecznych korektach tekstowych
   3. być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony
   4. wszystkie czcionki powinny być zawarte w pliku (embedded) lub zamienione na krzywe
   5. cienkie linie i inne drobne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
   6. minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 5 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt., a dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
   7. niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów a nie tylko do czarnego). W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli można dodać 50% cyjanu lub stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:50% M:40% Y:40% K:100%
   8. mieć uwzględnione właściwe marginesy
   9. zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno)
   10. zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej publikacji
   11. zawartość powinna być wyśrodkowana
   12. w pracach dwustronnych orientacja grafiki musi odpowiadać założeniom końcowym - strona lewa do prawej; góra - dół

  Orientacja pionowa

  Orientacja pionowa

  Orientacja pozioma

  Orientacja pionowa

 6. Pliki PDF nie powinny:
  1. zawierać dwóch użytków na jednej stronie PDF
  2. zawierać informacji o kątach rastra
  3. być wykonane na serwer OPI
 1. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.
 2. Wszystkie elementy graficzne muszą zawierać się w przestrzeni CMYK. Praca przygotowana w RGB lub innym systemie koloru będzie automatycznie konwertowana w procesie rasteryzacji na CMYK, wynikowo może wystąpić znaczna różnica koloru w stosunku do projektu i oczekiwań (bura, wyblakła i nieciekawa kolorystyka). Dlatego ważne jest aby RGB zamienić na CMYK, na etapie projektu, a nie druku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikających z automatycznych konwersji na CMYK.
 3. Wszystkie kolory dodatkowe, np. systemu Pantone lub SpotColor muszą być zamienione na CMYK. Dla prac nietypowych m.in. zawierających kolory dodatkowe, konieczne jest dostarczenie próbnego pliku PDF w celu weryfikacji i indywidualnych ustaleń.
 4. Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale.
 5. Używamy liniatur rastra:
  1. dla papierów powlekanych 175 lpi lub 200 lpi
  2. dla papierów offsetowych 150 lpi
 6. Praca powinna uwzględniać spady od 2 do 5 mm z każdej strony poza linie cięcia, spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Niedopuszczalne jest umiejscowienie linii cięcia w spadzie pracy.
 7. Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm (zalecane 4 mm) od linii cięcia.
 8. Przygotowując projekt prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów takich jak: soczewki (lens), cienie, przezroczystości. Elementy te bardzo często (nie zawsze) po rasteryzacji tworzą niepożądane efekty, np. niezamierzony kolor cienia, “zniknięcie” obrazu pod przezroczystością, a w skrajnych przypadkach całkowite “rozsypanie” się projektu. Jeśli używamy wyżej wymienionych efektów to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami prosimy o zamianę na bitmapę 300 dpi CMYK, poprawi to nie tylko wygląd ale również zmniejszy i uprości plik wynikowy.
 9. Minimalna wielkość elementów lakierowanych lakierem wybiórczym UV wynosi 13pkt w przypadku tekstów i 1mm w przypadku elementów graficznych. Dokładność pasowania lakieru UV wynosi 0,5 mm. Zlecenie wykonania lakieru UV na elementach mniejszych niż w/w może generować problemy takie jak:
  - zalanie elementów np. w literze "o" zamiast okręgu uzyskamy koło wypełnione lakierem,
  - zlanie się napisów w jedną linię lub szczątkowe pokryciem lakierem wybranych elementów,
  - brak polakierowania zbyt cienkich elementów ze względu na niedokładności pasowania lakieru jak również z niemożności odwzorowania detalu na siatce lakierniczej.

WAŻNE: Wszystkie pliki będące projektem danej pracy, muszą być przygotowane do druku zgodnie z zasadami sztuki poligraficznej, w związku z czym nie ingerujemy i nie sprawdzamy ich pod względem technicznym i merytorycznym. W skrajnych przypadkach możliwa jest odpłatna ingerencja w plik po uprzednich indywidualnych ustaleniach.


Firma skorzystała z subwencji finansowej udzielanej przez PFR w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0